بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

سامان نسیم، نوجوان کرد در آستانه اعدام است

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲۷ شهریور ۱۳۹۳

عفو بین‌الملل در این فراخوان خواستار متوقف شدن حکم اعدان سامان نسیم شده است. سامان نسیم نوجوانی که به اتهام شرکت در عملیات مسلحانه و کشتن یک پاسدار به اعدام محکوم شده، اکنون در آستانه اجرای این حکم است. بنا به محتوای پرونده، او در آغاز به شلیک به سوی یک پاسدار اعتراف می کند، اما در مرحله بعدی اعتراف خود را پس گرفته و می گوید که شلیک هوایی کرده است. به گفته عفو بین‌الملل او در مراحل بازجویی محروم از داشتن وکیل بوده و در زندان تحت شکنجه و بدرفتاری ماموران بوده است. علاوه براین، او در زمان ارتکاب جرمی که به او نسبت داده شده هنوز به سن قانونی نرسیده بوده است.

عفو بین‌الملل از همگان می خواهد که با نوشتن نامه به مقامات ایران (به هر زبانی که می‌توانند) مانع اجرای حکم این نوجوان شوند. آدرس این مقام ها در ذیل این فراخوان به زبان انگلیسی آمده است.  نگاه کنید به کتابخانه انگلیسی.