بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

کنوانسیون شورای اروپا درباره مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی و جلوگیری از آن

شورای اروپا
شوای اروپا
۲۳ فروردین ۱۳۹۰
قوانین بین الملل

این کنوانسیون که از اول اوت سال ۲۰۱۴ به اجرا گذاشته می‌شود، چارچوبی حقوقی فراهم می‌کند تا زنان در سطح اروپا از هرگونه خشونت علیه خود و نیز از خشونت‌های خانگی در امان باشند و با این گونه خشونت‌ها به شدت مبارزه شود. نگاه کنید به متن انگلیسی در کتابخانه.