بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

حمله نیروهای پلیس به تظاهرکنندگان برای حقوق زنان

سازمان دیده بان حقوق بشر
سازمان دیده بان حقوق بش
۲۵ خرداد ۱۳۸۵
اطلاعیه مطبوعاتی

)پانزدهم ژوئن، 2006)- سازمان دیده بان حقوق بشر امروز گزارش داد که دولت ایران باید درخصوص ضرب وشتم صدها فعالان حقوق زنان در تجمع مسالمت آمیز روز دوشنبه تحقیق به عمل آورد. این سازمان از دولت خواسته است افرادی که درحمله پلیس به تظاهرکنندگان بازداشت شده اند را آزاد کند. شاهدان عینی به دیده بان حقوق بشر گفتند ماموران امنیتی و پلیس ساعت ها قبل از آغاز این تجمع مسالمت آمیز که برای روز دوشنبه 12 ژوئن برنامه ریزی شده بود، در میدان هفتم تیر به انتظارنشسته بودند. به محض آنکه تظاهر کنندگان دور هم جمع شدند، ماموران امنیتی به سرعت با باتوم شروع به ضرب وشتم انها کردند، از گاز فلفل استفاده نمودند، به آنها اسپری رنگی پاشیدند و آنها را بازداشت کردند.

"سارا لیاویتسون" مدیربخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشردرهمین زمینه گفت: " دولت ایران بار دیگرحداعلای بی احترامی به آزادی های اولیه از جمله حق تجمعات مسالمت آمیز رااز خود نشان داد."
وی افزود: " مسئولین ایران باید افراد بازداشت شده را فورا آزاد کند وبگویند چه کسانی در خشونت پلیس علیه اجتماع کنندگان نقش داشته اند. "

روز سه شنبه، جمال کریمی راد، سخنگوی قوه قضاییه، تایید کرد که نیروهای امنیتی 70 نفر از جمله 42 زن و28 مرد را برای جلوگیری از برگزاری تجمع یاد شده دستگیر کرده اند. به گفته وی قوه قضاییه اتهام افراد یاد شده را"شرکت درتجمع غیرقانونی" خوانده اند.

یکی از شاهدان عینی به "دیده بان حقوق بشر" گفته است که دولت برای اولین بار از نیروهای پلیس زن برای دستگیری تظاهر کنندگان زن استفاده کرد درحالی که پلیس های مرد، به دستگیری مردان شرکت کننده پرداختند. به گفته این شاهد عینی، کسانی که ازنزدیک صحنه های یاد شده را مشاهده می کردند از واکنش خشونت آمیز پلیس علیه تظاهرکنندگان شوکه شده بودند.

تجمع یاد شده به دنبال درخواست صدها مدافع حقوق زنان وفعالان حقوق بشربرای اصلاح قوانین در سیستم حقوقی ایران واز بین بردن مواد تبعیض آمیزدرمورد زنان برگزار شد.

پیش از این تظاهرات، قوه قضاییه تعدادزیادی از فعالان حقوق زنان را احضار ومورد بازجویی قرار داد. شنبه شب، ماموران امنیتی به خانه برخی از برجسته ترین فعالان اجتماعی ایرانی رفتندتا انها را جلب کنند. نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، سوسن طهمباسبی، زهره ارزنی وفریبا داوودی مهاجر از جمله احضار شدگان هستند. داوودی مهاجر تنها کسی بود که حکم احضار راشخصا دریافت کرد.روز دوشنبه، ماموران شعبه 14 دادگاه انقلاب او را برای مدت 10 ساعت بازجویی کردند.

دوشنبه صبح نیز، ماموران امنیتی شهلا انتصاری دیگر فعال زنان را درمحل کارخود در تهران دستگیر کردند. دربین دستگیر شدگان نام علی اکبر موسوی خوینی ها، نماینده سابق مجلس، ژیلا بنی یعقوب، دلارام علی، سمیرا صدری، بهاره هدایت، لیلا محسنی، بهمن احمدی امویی، سیامک طاهری وفرحناز شریفی نیز به چشم می خورد.

سازمان دیده بان حقوق بشر، از دولت ایران خواسته است تا همه بازداشت شدگان را فورا آزاد کند، به ارعاب واذیت وآزار فعالان اجتماعی خاتمه دهد، به تعهدات بین المللی خود پایبند بماند، به آزادی تجمعات احترام بگذارد واز اعمال خشونت توسط نیروهای انتظامی جلوگیری و متخلفین را مجازات کند.