بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ریحانه جباری در آستانه اعدام است

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲۲ فروردین ۱۳۹۳
فراخوان/اقدام فوری

پس از شش سال که از وقوع قتل می‌گذرد و چهار سال پس از صدور حکم اعدام ریحانه رجباری، رئیس قوه قضائیه این حکم را تایید کرده و حکم برای اجرا به دایره اجرای احکام رفته است. عفو بین‌الملل در این فراخوان از همگان می‌خواهد با نوشتن نامه به رئیس قوه قضایی و رهبر جمهوری اسلامی خواهان لغو این حکم شوند. نشانی مقامات ایرانی در ذیل این فراخوان که به زبان انگلیسی منتشر شده آمده است. نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی.