ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

هادی راشدی و هاشم شعبانی، دو زندان سیاسی عرب در اهواز اعدام شدند

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲۵ بهمن ۱۳۹۲
فراخوان/اقدام فوری

این فراخوان به زبان انگلیسی منتشر شده است.