بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

مریم شفیعی پور به دلیل فعالیت سیاسی همچنان زندانی است

عفو بین الملل
عفو بین الملل‍
۲۳ دی ۱۳۹۲
فراخوان/اقدام فوری

عفو بین‌الملل با این فراخوان (به زبان انگلیسی) از مقامات ایرانی خواسته است مریم شفیعی را آزاد کنند. عفو بین‌الملل بر طبق روال فراخوان‌هایی که صادر می‌کند، از کسانی که نگران سرنوشت این زندانی عقیدتی هستند(اعم از ایرانی و غیرایرانی) می‌خواهد به نشانی اعلام شده در ذیل فراخوان نامه بنویسند و با پشتیبانی از فراخوان عفو بین‌لملل، مقامات ایرانی را برای آزادی مریم شفیعی زیر فشار بگذارند.