بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی، دو آموزگار اهوازی در آستانه اعدام

عفو بین الملل
عفو بین الملل‍
۱۸ آذر ۱۳۹۲
فراخوان/اقدام فوری

در این فراخوان که به زبان انگیسی است، سازمان عفو بین‌املل خواهان متوقف شدن احکام اعدام هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی، از اقلیت عرب اهواز است. عفو بین المللل طبق روال معمول، از کسانی که نگران سرنوشت این زندانیان اند خواسته است که خطاب به مقامات ایرانی به نشانی مندرج در ذیل فراخوان نامه بنویسند و خواهان جلوگیری از اعدام این دو تن شوند.