ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

نگرانی عفو بین الملل از احتمال اعدام قریب الوقوع شش زندانی سیاسی اهل کردستان

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۳ مهر ۱۳۹۲
اطلاعیه مطبوعاتی

این سند به زبان انگلیسی است. نگاه کنید به متن کامل آن در کتابخانه انگلیسی.