بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
قربانیان و شاهدان

سعید عابدینی، کشیش مسیحی که به اتهام «محاربه» در زندان به سر می‌برد، مورد ضرب و شتم قرار گرفت

نغمه عابدینی/مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
مصاحبه