بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان‌های دیگر

لیست اسامی زندانیان سیاسی تبعیدی هموطنان بلوچ در ایران

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۶ بهمن ۱۳۹۱
گزارش

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»لیست اسامی زندانیان سیاسی هموطن بلوچ که در زندانهای مختلف ولی فقیه در تبعید بسر می برند. اکثر این زندانیان به عنوان گروگان می باشند و برای وارد کردن فشار علیه خودشان و خانواده هایشان به نقاط گمنام و دور افتاده تبعید شده اند. رژیم ولی فقیه برای مشروعیت بخشیدن به جنایتهایی خود به مبارزین راه آزادی و دمکراسی اتهاماتی مانند تروریست، تجزیه طلب و غیره می زند. تمامی زندانیان سیاسی بلوچ که در سطح استان دستگیر می شوند به اداره اطلاعات زاهدان منتقل می شوند و گاها نزدیک به ۲ سال در سلولهای انفرادی و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار می گیرند وطی این مدت ممنوع الملاقات و تلفن بوده و خانواده های آنها از عزیزانشان بی خبر می باشند. زندانیان سیاسی هموطن بلوچ پس از پرونده سازی و برای گرفتن اعترافات تلویزیونی تحت شکنجه های قرون وسطایی و طاقت فرسا توسط بازجویان وزارت اطلاعات و فردی بنام محمد مرزیه دادستان ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان قرار می گیرند. پرونده تمامی آنها به شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارسال می شود و توسط فردی بنام مه گلی رئیس این شعبه مورد محاکمه قرار می گیرند و به احکام ضد بشری و سنگین محکوم می شوند. احکام اعدام نیز توسط این فرد جنایتکار علیه بشریت علیه زندانیان سیاسی بلوچ صادر می شود. لیست اسامی زندانیان سیاسی هموطن بلوچ که در زندانهای مختلف ولی فقیه بسر می برند به قرار زیر می باشد: ۱ـ حامد ریگی ۳۲ ساله، ۱۸ سال محکومیت دارد که۴ سال آنرا طی کرده است و در حال حاضردر زندان مسجد سلیمان در تبعید بسر می برد. ۲ـابراهیم ریگی ،سن ۳۲ سال ، محکوم به ۱۲ سال زندان می باشد و تا به حال ۴ سال زندان را تحمل کرده است او به زندان اهواز تبعید شده است. ۳ـ عبدالقادرریگی ۳۰ ساله ،به ۱۸ سال زندان محکوم شده است و ۴ سال است که در زندان بسر می برد او به زندان مسجد سلیمان تبعید شده است. ۴ـ صدیق ریگی ۲۸ ساله به ۱۵ سال محکوم شده است و ۳ سال است که در زندان بسر می برد او به زندان مسجد سلیمان تبعید شده است. ۵ـ منصور ریگی ۳۱ ساله به۱۲ سال زندان محکوم شده است و ۵ سال است که در زندان بسر می برد او در حال حاضر به زندان گچساران تبعید شده است. ۶ـ اسحاق ریگی ۲۷ ساله، ۱۳ سال محکومیت داردو ۵ سال است که در زندان بسر می برد او به زندان چناران تبعید شده است. ۷-ـ عبدالرحمان ریگی ۳۳ ساله ، ۲۰ سال محکومیت دارد و ۲ سال است که در زندان بسر می برد او به زندان قزوین تبعید شده است ۸ـ یحیی سهراب زهی ،۳۰ ساله ،۱۷ سال محکومیت دارد ۷ سال است که در زندان بسر می برد او به زندان قزوین تبعید شده است. ۹ ـ عبدالباسط ریگی توتا زهی ۲۸ ساله، ۲۰ سال محکومیت دارد ۲.۵ سال محکومیت خود را طی کرده است. او به زندان قزوین تبعید شده است ۱۰ ـ اسماعیل وفایی ، ۲۸ ساله ، ۲۰ سال محکومیت دارد و ۶ سال است که در زندان بسر می برد . او به زندان اهواز تبعید شده است. ۱۱ ـ سخی ریگی ۲۴ ساله ،۲۰ سال محکومیت دارد و ۴ سال است که در زندان بسر می برد او به زندان اهواز تبعید شده است ۱۲ ـ عزیز شه بخش ، ۲۵ ساله، ۱۵ سال محکومیت دارد ، ۴ سال است که در زندان بسر می برد او به زندان اردبیل تبعید شده است . ۱۳ ـ صابر ملک رئیسی ۲۲ ساله، ۱۷ سال محکومیت دارد ۴ سال است که در زندان می باشد و به زندان اردبیل تبعید شده است ۱۴ ـ شیر احمد شیرانی ،۲۲ سال محکومیت دارد ، ۳.۵ سال است که در زندان می باشد او به زندان اردبیل تبعید شده است. ۱۵ ـ نور احمد حسن زهی ، ۲۶ ساله، ۲۵ سال محکومیت دارد ،۳ سال است که در زندان بسر می برد او به زندان اردبیل تبعید شده است. ۱۶ ـ حنیف دامهی ۲۷ سال سن ،۶ سال محکومیت دارد ، ۲ سال در زندان بسر می برد او به زندان قائن تبعید شده است ۱۷ ـ عبدالمالک قنبر زهی ،۲۴ ساله، ۳۲ سال محکومیت ،۲.۵ سال زندانی است او به زندان چناران تبعید شده است. ۱۸ ـ گل محمد شاهو زهی ،۳۵ ساله، ۳۲ سال محکومیت دارد ، ۲ سال است که در زندان بسر می برد او به زندان گچساران تبعید شده است ۱۹ـ گل محمد شهبازی ، ۲۵ ساله، ۳۲ سال محکومیت دارد ، ۲.۵ سال است که در زندان بسر می برد وی به زندان گچساران تبعید شده است. ۲۰ ـ کریم شه بخش ، ۳۶ ساله، ۱۵ سال محکومیت دارد ، ۴.۵ سال است که در زندان بسر می برد او به زندان اردبیل تبعید شده است. ۲۱ـ شهاب شه بخش ، ۲۹ ساله ، ۱۵ سال محکومیت دارد ، ۴،۵ سال است که در زندان بسر می برد او به زندان ارومیه تبعید شده است. ۲۲ـ علی پژگل ، ۲۱ ساله، ۱۶ سال محکومیت دارد ، ۲،۵ سال است که در زندان بسر می برد و به زندان اردبیل تبعید شده است. ۲۳ـ علی نارویی ، ۲۵ ساله، ۱۵ سال محکومیت دارد، ۴،۵ سال است که در زندان بسر می برد وی به زندان خلخال تبعید شده است. ۲۴ـ عابد بم پوری ۲۸ ساله، ۲۱ سال محکومیت دارد ، ۵ سال است که در زندان بسر می برد. ۲۵ـ احسان کلکلی ، ۳۰ ساله، ۲۱ سال محکومیت دارد، ۵ سال است که در زندان بسر می برد. ۲۶ـ سازمحمد بلوچی ، ۳۰ ساله ، ۲۱ سال محکومیت دارد، ۵ سال است که در زندان بسر می برد. ۲۷ـ عمادالدین ملازهی ، ۲۸ ساله ، ۱۰ سال محکومیت دارد، ۴ سال است که در زندان بسر می برد. ۲۸ـ حامد ملازاده ، ۲۳ ساله ، ۵ سال محکومیت دارد ، ۲ سال است که در زندان بسر می برد. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری،شکنجه های جسمی و روحی ، صدور احکام سنگین و تبعید به نقاط دور به منظور ایجاد فشارهای غیر انسانی و قرون وسطایی را محکوم می کند و از کمیسر عالی و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و سایر آخوندهایی که مرتکب جنایت علیه بشریت در ایران شده اند را به دادگاه جنایی بین المللی ارجاع دهد. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۰۶ بهمن ۹۱ برابر با ۲۵ ژانویه ۲۰۱۳ گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید سازمان جهانی کار کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد سازمان عفو بین الملل