بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

در پی کمپین عفو بین الملل و هنرمندان هالیوود برای آزادی بهروز قبادی، این فیلمساز از زندان آزاد شد

عفو بین الملل
۴ بهمن ۱۳۹۱
بیانیه