بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
قربانیان و شاهدان

در آستانه تولد حضرت عیسی مسیح، نامه آقای کاظمینی بروجردی به پاپ بندیکت شانزدهم

کاظمینی بروجردی
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۶ دی ۱۳۹۱
نامه

نامه روحانی آزادیخواه و مبارز آقای کاظمینی بروجردی در آستانه تولد حضرت عیسی مسیح به پاپ بندیکت شازدهم جهت ارسال و انتشار در رسانه ها در اختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»قرار داده شده است. متن نامه به قرار زیر می باشد: حضور محترم پاپ بندیکت شازدهم، درود، اهل توحید بر جانشین بر حق منادی صلح و عدالت، نور هدایت و شریعت، عیسی مسیح طلوع سال جدید میلادی را به همه مسیحیان جهان و آن خلیفه خداوند مهربان، تبریک می گویم. اینجانب رهبر مذهبی زندانی، سال های مدیدی را در اسارت مدعیان مذهب به سر برده ام و به خاطر مخالفت با اختلاط دیانت با سیاست مورد انواع شکنجه های روحی و جسمی و خانوادگی قرار گرفته ام .این پیشوای معارض استبداد اسلامی، برای دفاع از اصالت ادیان و قداست مذهب، سالیان متمادی را در منازعه با مخربین عقاید الهی سپری نموده ام تا جایی که در اثر ممنوعیت دارو و درمان و تغذیه سالم در زندان، به پیری زود رس رسیده ام و اعضا و جوارحم نابود گشته است. سی و سه سال است که ملت ایران در اثر روی کار آمدن روحانیون دنیا طلب و هواپرست،از معنویات و الهیات روکردان شده اند و امیال اخروی از اکثریت قریب به اتفاق مردم موحد این کشور ریزش نموده است. غیرت خداخواهی این فدوی ربوبی، باعث مجاهدت های گذشته و حال او گردیده است و اینک در آستانه تقویم نوین مسیحی از شما تقاضای حمایت های جدی و همه جانبه و فراگیر دارم. مواضع عقیدتی و فکری و درونی بنده، حراست از وجدان عمومی و نجات تمدن و تفکر آفریدگار بزرگ می باشد و هر گز تنها پایبند به دین پدری نبوده ام، بلکه تمامیت خداپرست را در هر آئین و مرام و مکتب و مسلکی خواستار بوده ام. امروز در این مملکت که در حکومت های پیشین دارای افکاری مذهبی و گاه آمیخته با تعصبات دینی بود، خروج روزانه و لحظه ای از مقدسات ربوبی مشاهده می گردد و میل به الحاد و کفر در حال نهادینه شدن است و امثال این سرباز جانباز سماوی در بایکوت کامل خبری و تبلغی و رسانه ای قرار دارند تا با اعمال خفقان و سانسور، لطمه زدن به ساحت ربوبی و اسائه ادب به بارگاه جبروتی پروردگار طبق نقشه های خائنانه پیش رود. سرورم هفت سال قبل نیز نامه ای به پاپ اعظم وقت توسط برخی از کشیشان دلسوز و نگران تهران فرستادم و تقاضای امداد نمودم که متاسفانه پاسخی نیامد و فقط باعث ازدیاد آزارم و تکثیر فتاوای کفر و فسق از ناحیه مراجع حکومتی بر علیه این حقیر گردید. اکنون از شما که سکان دار عبودیت و شریعت هستید، می خواهم که به منظور حراست و قداست توحید و حرمت آفریدگار متعال همه گونه پشتیبانی از اینجانب نمایید و در حد اقتدار و عظمت واتیکان، فرمانی در نجات خداپرستی در ایران و تقویت من صادر نمایید که فردا دیر است و فرصت ها قابل جبران نمی باشد.

سید حسین کاظمینی بروجردی ایران، تهران، زندان اوین ۲۶ دسامبر ۲۰۱۲ نامه فوق به پاپ بندیکت شازدهم ارسال گردید.