ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

نسرین ستوده به اعتصاب غذای خود پایان داد

عفو بین الملل
۱۵ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه مطبوعاتی