ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

باید به سرکوب دانشجویان پایان داده شود و دانشجویانی که به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز خود زندانی شده اند آزاد شوند

عفو بین الملل
۱۵ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه مطبوعاتی