بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

جان نسرین ستوده که در اعتصاب غذا به سر می‌برد در خطر است

عفو بین الملل
۱۰ آذر ۱۳۹۱
فراخوان/اقدام فوری