ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

انتقال ۵ محکوم به مرگ به زندان اوین، نشانه اعدام قریب الوقوع آنان است

عفو بین الملل
۱۶ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه مطبوعاتی