ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

سعید صادقی به جرم داشتن داروی روانگردان اعدام شد

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۶ آبان ۱۳۹۱
فراخوان/اقدام فوری