ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

حکم ۵ سال زندان مدافع حقوق بشر، کوهیار گودرزی، تایید شد

عفو بین الملل
۳ مهر ۱۳۹۱
فراخوان/اقدام فوری