بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

اعدام مخالفان سیاسی را متوقف کنید\ غلامرضا خسروی سوادجانی هر لح‍ظه در معرض اعدام است

دیده بان حقوق بشر
دیده بان حقوق بشر
۱۸ شهریور ۱۳۹۱
اطلاعیه مطبوعاتی