ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

سعید صادقی به جرم داشتن داروی روانگردان در آستانه اعدام است

عفو بین الملل
۱۹ خرداد ۱۳۹۱
فراخوان/اقدام فوری