بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات تکمیلی: زانیار و لقمان مرادی هر لحظه در خطر اعدام اند

عفو بین الملل
۴ اسفند ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری