بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان‌های دیگر

گزارشی از شرایط قرون وسطایی زندان فجر دزفول

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه مطبوعاتی

زندان فجر دزفول یکی از زندانهای قرون وسطایی ولی فقیه علی خامنه ای است که زندانیان در آن در شرایط غیرانسانی و فاقد حداقل امکانات اولیه انسانی بسر می برند. بدلیل ازدحام بیش از حد زندانیان علیرغم اینکه زمستان است و هوا سرد می باشد دهها زندانی باید در حیاط زندان با حداقل پوشش بخوابند.هر زندانی فقط 2 پتو دارد.هنگام بارندگی پتوها و لباسهایشان خیس می شود ولی پناهگاهی وجود ندارد که به آن پناه ببرند و تا صبح به دلیل سرما به خود می لرزند و بیدار می مانند .تمام سلولها ،راهروها و حتی سرویسهای بهداشتی مملو از زندانی است.
آب زندان در اکثر مواقع قطع می باشد و اگر آبی وجود داشته باشد سرد است و زندانیان امکان استفاده از حمام را ندارند.
زندان فجر دزفول از 8 بند تشکیل شده و هر بند دارای حداکثر 4 سلول می باشد .ابعاد سلولهای آن متفاوت می باشد در هر سلول بیش از 50 نفر جای داده شده اند که چندین برابر ظرفیت آن می باشد. تقریبا تمامی زندانیان کف خواب هستند. در هر بند 340 نفر جای داده شده است.تعداد زندانیانی که در زندان دزفول زندانی هستند بیش از 2500 نفر می باشد.در حالی که ظرفیت استاندارد آن حداکثر 800 نفر می باشد. به دلیل ازدحام بیش از حد، زندانیان بصورت کتابی کنار هم می خوابند و در مواردی به صورتی شیفتی می باشند.
هر بند دارای 4 حمام می باشد که اکثر مواقع تعدادی از آنها غیر قابل استفاده بوده واز طرفی بدلیل ازدحام زیاد زندانیان ،عدم وجود آب گرم و قطع ممتد آب زندان، زندانیان برای مدت طولانی امکان استحمام ندارند.
وضعیت بهداشتی این زندان غیر بهداشتی است . شپش و ساس در بین زندانیان بی داد می کند و زندانیان به دلیل عدم امکان استحمام به بیماریهای مختلفی پوستی مبتلا هستند.
بهداری زندان فاقد امکانات پزشکی لازم بوده و زندانیانی که بیمار هستند به حال خود رها شده اند و در مواردی به دلیل عدم رسیدگی به موقع فوت می کنند.
غذای زندان به لحاظ کمی و کیفی بسیار پایین و عملا غیر قابل استفاده می باشد. زندانیانی که از طرف خانواده هایشان حمایت مالی محدود می شوند سعی می کنند با خرید کنسرو و بیسکویت و غیره از فروشگاه زندان نیازهای جسمی خود را تامین کنند ولی اکثر زندانیان که خانواده های آنها امکان تامین مالی آنها را ندارند از سوء تغذیه شدید رنج می برند.
در حال حاضر حداقل 3 زندنی سیاسی در این زندان قرون وسطایی زندانی می باشند: زندانی سیاسی غلام عباس(سعید) ساکی،فعالی سندیکایی علی نجاتی و یک زندانی دیگر می باشند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد زندانهای قرون وسطایی و قرار دادن زندانیان بی دفاع تحت شرایط غیر انسانی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزاشگر ویژه خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.

02 دی 1390 برابر با 23 دسامبر 2011