ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین‌الملل از اعضای مجمع خواست که در برابر نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشان دهند

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲۴ آبان ۱۳۹۰
بیانیه

متن این بیانیه به انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی