ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

دو کرد ایرانی، زانیار و لقمان مرادی در آستانه اعدام اند

عفو بین الملل
۲۷ مهر ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری