ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

فرزاد حق شناس، فعال محیط زیست، به قید وثیقه ازاد شد

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲۲ مهر ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری

این بیانه به زبان انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه انگلیسی