ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

در پی آزادی ۷۰ زندانی سیاسی، سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی شد

عفو بین الملل
۹ شهریور ۱۳۹۰
بیانیه