ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر: زندگی مرد کرد در خطر اعدام است

عفو بین الملل
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری