بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

دیده بان حقوق بشر از سخنگوی مجلس خواست که نظراتی را که وکلای زن را به خطر می اندازند، محکوم کند

دیده بان حقوق بشر
۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۷
اطلاعیه مطبوعاتی