بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

بازداشت ها و «ناپدید شدن» های دانشجویان ایرانی

دیده بان حقوق بشر
۷ مرداد ۱۳۷۸
اطلاعیه مطبوعاتی