بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

خطر محاکمه در دادگاه انقلاب به جرم «تحریک افکار»

دیده بان حقوق بشر
۱۱ مرداد ۱۳۷۸
اطلاعیه مطبوعاتی