بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

محاکمه روزنامه نگار ایرانی ماشاالله شمس‌ الواعظین

دیده بان حقوق بشر
۱۸ آبان ۱۳۷۸
اطلاعیه مطبوعاتی