بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

بی توجهی مجلس شورای اسلامی ایران به نگرانی های سازمان های مستقل غیر دولتی در باره لایحه جدید

دیده بان حقوق بشر
۲۱ فروردین ۱۳۹۰
اطلاعیه مطبوعاتی