ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر: مرد ایرانی اعدام شد، یک نفر دیگر در خطر اعدام است: فرزاد علیزاده مهاجر و محمد ظفاری

عفو بین الملل
۲ فروردین ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری