ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات تکمیلی: اعدام یک مرد و خطر اعدام هفت نفر دیگر

عفو بین الملل
۱۵ دی ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری