بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دموکراسی خواهی دوران انقلاب اسلامی

اعتراض به پاکسازی نادرست در دادگستری

عده ای از وکلا و قضات دادگستری
روزنامه کیهان
۱۰ دی ۱۳۵۸
نامه

عده ای از وکلا و قضات دادگستری با ارسال نامه ای به روزنامه کیهان به "اخراج عده ای از قضات و وکلای خوشنام دادگستری به بهانه ساواکی بودن" اعتراض کرده و اینگونه بر چسب زدنها را که این روزها معمول شده محکوم کرده اند و آنرا خلاف خواسته های رهبری انقلاب دانسته اند.

در بخشی از نامه این وکلا و قضات دادگستری آمده است:

"تصمیم شورای انقلاب در خصوص پاکسازی در ادارات که از مدتی قبل عملأ شروع شده مستمسکی شده است در دست عده ای از مسئولین انقلابی نما و فرصت طلب برای خودنمائی و تصفیه حسابهای شخصی. چندی پیش وزارت دادگستری وکانون وکلاء به بهانه پاکسازی فقط به استناد لیست عناصر ظاهرأ وابسته به ساواک منحله موجود در نخست وزیری بدون رعایت مقررات قانونی و بررسی و ملاحظه مدارک و مستندات اقدام به تعلیق موقت عده ای از قضات و وکلای خوشنام و شریف و مبارز نمودند در حالی که با توجه به اطلاعیه وزارتخانه مذکور که در مورد آقای اسداله مبشری و تعدادی دیگر صادر گردیده توضیح داده شده که افراد مزبور بعلت مبارزاتی که بر علیه رژیم سابق داشته اند اسمشان در لیست بوده و اکنون نیز معلوم شده است که اسامی مندرج در لیست دلیل ارتباط یا همکاری با ساواک نبوده است.