ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر: تاریخ اعدام نوجوان بزهکار تعیین شد: محمد رضاحدادی

سازمان عفو بين الملل
۱۳ تیر ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری