بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر: مدافعان حقوق بشر در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند

سازمان عفو بين الملل
۱۵ تیر ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری