بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: اعدام قریب الوقوع دگراندیش کرد لغو شود

دیده بان حقوق بشر
۸ تیر ۱۳۸۹
اطلاعیه مطبوعاتی

زینب جلالیان جزو ۱۷ کرد دگراندیش که در معرض خطر مرگ قرار دارند

(نیویورک) - سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد دستگاه قوه قضاییه ایران باید فورا از اجرای اعدام زینب جلالیان و دگراندیشان کرد دیگر خودداری کند. جلالیان و هفده کرد دگراندیش دیگر در حال حاضر محکوم به مرگ می باشند.

جلالیان احتمالا در معرض خطر اعدام است. مقامات دولتی جلالیان را در زندان بدون ارتباط با دنیای بیرون و دسترسی به وکیل نگه داشتند و وضعیت فعلی وی نامعلوم است. خلیل بهرامیان، وکیلی که مسئولیت وکالت فرزاد کمانگر، یکی از چهار دگراندیشان کرد که بدون هشدار ماه گذشته اعدام شد را به عهده گرفته بود، به سایت فارسی زبان روزآنلاین گفت که دولت ایران تلاش های وی برای وکالت در پرونده جلالیان را خنثی کرده و او از محل بازداشت فعلی جلالیان نا آگاه است. بنا به بعضی از گزارش های رسانه ای، جلالیان در بند ۲۰۹ اوین که تحت نظارت وزارت اطلاعات است به سر می برد.

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: «این کاملا غیر قابل درک است که دولت ایران شخصی را که بیشتر از یک سال در زندان نگاهداشته و در حال حاضر در معرض خطر اعدام است هنوز از دسترسی به وکیل محروم می کند». «حتی هنگامی که جلالیان در مقابل چوبه دار قرار گرفته از حقوق اولیه خود محروم می باشد».

دادگاه عالی کشور حکم اعدام جلالیان را در ماه نوامبر سال ۲۰۰۹ تایید کرد. دولت ایران جلالیان را بدون ارائه مدرک به جرم محاربه یا «جنگ با خدا» در رابطه با عضویت وی در حزب غیر قانونی حیات آزاد کردستان یا پژاک متهم نمود. تحلیل گران این جزب را به عنوان شاخه ایرانی حزب ممنوعه کارگران کردستان ترکیه، پ.ک.ک.، معرفی می کنند. در ماه مه ۲۰۱۰، دیده بان حقوق بشر از دولت ایران تقاضا کرد که کلیه اعدام ها را لغو کند، و اخطار کرد که جلالیان تنها یکی از ۱۷ دگراندیش کرد است که در معرض خطر اعدام می باشد.

دیده بان حقوق بشر می گوید ایران ناقض قانون اساسی خود و همچنین قوانین بین الملل می باشد.

در حال حاضر ۱۶ کرد دیگر در معرض خطر اعدام می باشند: رستم ارکیا، حسین خضری، انور رستمی، محمد امین عبداللهی، قادر محمد زاده، حبیب الله لطیفی، شیرکو معارفی، مصطفی سلیمی، حسن طلعی، ایرج محمدی، رشید اخکندی، محمد امین اگوشی، احمد پولادخانی، سید سمی حسینی، سید جمال محمدی، و عزیز محمد زاده.

سازمان دیده بان حقوق بشر در تمام شرایط با اعدام به علت ماهیت ظالمانه، غیر انسانی و غیر قابل تغییر آن مخالف است.

استورک گفت: «با توجه به محرمانه بودن بازداشت جلالیان و اعدام اخیر دگراندیشان کرد، ما معتقدیم که وی شدیدا در معرض خطر اعدام است». قوه قضاییه ایران مسئولیت هر نوع صدمه ای که به جلالیان و یا زندانیان دیگری که محکوم به مرگ شده اند را خواهد داشت».