ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر درباره نگرانی در مورد امنیت، نگرانی در مورد شکنجه یا بدرفتاری، احتمال وجود زندانی وجدانی: حجت الاسلام عظیمی قدیمی

عفو بین الملل
۴ آبان ۱۳۸۵
فراخوان/اقدام فوری