ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر درباره نگرانی در مورد امنیت، محاکمه غیر منصفانه، احتمال وجود زندانی وجدانی: رضا عباسی

عفو بین الملل
۷ آذر ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری