ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

دو فیلمساز ایران ماه هاست بازداشت شد اند: محمد علی شیرزادی و جعفر پناهی

عفو بین الملل
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری