ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

از راه رد کردن توصیه های سازمان ملل، ایران حقوق بشر را تحقیر کرد

عفو بین الملل
۲۸ بهمن ۱۳۸۸
اطلاعیه مطبوعاتی