بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر: هنگامه شهیدی، خبرنگار ایرانی، دوباره بازداشت شد

عفو بین الملل
۱۲ اسفند ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری