ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر در مورد بازداشت خودسرانه/ زندانی وجدانی/ نگرانی در مورد شکنجه و بدرفتاری: سید علی اکبر موسوی خو‌ئینی

عفو بین الملل
۲۷ دی ۱۳۸۵
فراخوان/اقدام فوری