ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر درباره نگرانی در مورد اجرای حکم اعدام

عفو بین الملل
۵ بهمن ۱۳۸۵
فراخوان/اقدام فوری