بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر: در ایران روحانی به قید وثیقه آزاد شد

عفو بین الملل
۱۳ بهمن ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری