ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

بازداشت خودسرانه/ نگرانی در مورد سلامتی/ احتمال وجود زندانی وجدانی: علی فرح بخش

عفو بین الملل
۲۷ بهمن ۱۳۸۵
فراخوان/اقدام فوری