بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر درباره نگرانی در مورد ایمنی/ نگرانی در مورد سلامتیو ناصر زرافشان وکیل و مدافع حقوق بشر

عفو بین الملل
۲ فروردین ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری