بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر در مورد بازداشت بدون ملاقات/ نگرانی در مورد شکنجه / احتمال وجود زندانی عقیدتی: مهدی بابایی عجب شیر (اوختای)

عفو بین الملل
۳ فروردین ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری