بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: بازداشت معترضان و فعالان صلح جو همچنان ادامه دارد

عفو بین الملل
۳۱ فروردین ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی